Fiskå batteri, Kristiansand

Fra KrigsKart.no

Ved Fiskå Verk anla tyskerne et tungt luftvernbatteri bestående av fire til seks luftvernkanoner i kaliber 8,8cm. Det ble også anlagt et lett luftvernbatteri bestående av tre 2cm kanoner som støtte for de tyngre kanonene. Se i Kartet