Fjellanlegg 2, Florø

Fra KrigsKart.no

Inngang til forlegningsdel av tysk fjellanlegg. Anlegget er todelt, en seksjon for ammunisjonslager, en seksjon til forlegning. Anlegget ble ikke ferdigstilt. Se i Kartet