Flyplass Evenskjer

Fra KrigsKart.no

Våren 1940 anla britene flyplassen for å stå imot tyske flyangrep. Flyplassen med sine 700-800 meters lengde sto ferdig til bruk i slutten av mai. 26. mai landet det første flyet. Flystripa ble laget med kokosmatter og stålnetting, noe som også var brukt i Nord-Afrika. 29.mai ble flyplassen utsatt for bombeangrep, men ingen av bombene traff sitt mål. I midten av Juni, okkuperte tyske styrker flyplassen. Se i Kartet