Flyslipp sted, Bellingsjøen

Fra KrigsKart.no

Operasjonsnavn: "Lapwing 1". Antall slipp: 2. Antall Containere: 9. Antall pakker: 3. Antall Agenter: 0. Se i Kartet