Flyslipp sted, Bløtkjølen

Fra KrigsKart.no

Operasjonsnavn: "Goshawk". Antall slipp: 1. Antall Containere: 8. Antall pakker: 2. Antall Agenter: 2. Slipp av personell, Bløtkjølen: Dato 21.09.43. Milorg distrikt 24. Operasjonsnavn "Goshawk". Personer sluppet i fallskjerm var som regel Radiooperatører, Instruktører og Sabotører fra Norwegian Independent Company 1. På dette sted: Oddvar Dobloug og Jon Gunleiksrud. Se i Kartet