Flyslipp sted, Blanktjern

Fra KrigsKart.no

Operasjonsnavn: "Grupper 15". Antall slipp: 2. Antall Containere: 24. Antall pakker: 22. Antall Agenter: 0. Se i Kartet