Flyslipp sted, Dyrevann

Fra KrigsKart.no

Operasjonsnavn: "Vet 10". Antall slipp: 2. Antall Containere: 26. Antall pakker: 6. Antall Agenter: 0. Se i Kartet