Flyslipp sted, Elgetjern

Fra KrigsKart.no

Operasjonsnavn: "Grupper 51". Antall slipp: 3. Antall Containere: 30. Antall pakker: 34. Antall Agenter: 0. Se i Kartet