Flyslipp sted, Fjarefit

Fra KrigsKart.no

Operasjonsnavn: "Grouse 2+3". Antall slipp: 1. Antall Containere: 6. Antall pakker: 2. Antall Agenter: 4. Slipp av personell, Fjarefit: Dato 19.10.42. Milorg distrikt 17. Operasjonsnavn "Grouse". Personer sluppet i fallskjerm var som regel Radiooperatører, Instruktører og Sabotører fra Norwegian Independent Company 1. På dette sted: Jens Anton Poulsson, Arne Kjeldstrup, Knut Haugland og Claus Helberg. Se i Kartet