Flyslipp sted, Fjellsæter

Fra KrigsKart.no

Operasjonsnavn: "Grupper 34". Antall slipp: 6. Antall Containere: 85. Antall pakker: 29. Antall Agenter: 0. Se i Kartet