Flyslipp sted, Fjerkinstad

Fra KrigsKart.no

Operasjonsnavn: "Curb 1". Antall slipp: 6. Antall Containere: 80. Antall pakker: 20. Antall Agenter: 2. Se i Kartet