Flyslipp sted, Frøysåk

Fra KrigsKart.no

Operasjonsnavn: "Pheasant". Antall slipp: 1. Antall Containere: ukjent. Antall pakker: ukjent. Antall Agenter: 3. Slipp av personell, Frøysåk: Dato 12.03.43. Milorg distrikt 14. Operasjonsnavn "Pheasant". Personer sluppet i fallskjerm var som regel Radiooperatører, Instruktører og Sabotører fra Norwegian Independent Company 1. På dette sted: Johan Solberg Johansen, Bjarne Iversen og William Waage. Se i Kartet