Flyslipp sted, Gangåsvann

Fra KrigsKart.no

Operasjonsnavn: "Feather". Antall slipp: 1. Antall Containere: 6. Antall pakker: 6. Antall Agenter: 7. Slipp av personell, Gangåsvann: Dato 10.10.43. Milorg distrikt 22. Operasjonsnavn "Feather". Personer sluppet i fallskjerm var som regel Radiooperatører, Instruktører og Sabotører fra Norwegian Independent Company 1. På dette sted: Leif Brønn, Torfinn Bjørnaas, Petter Deinboll, Arne Hægstad, Pål Skjærpe og Aasmund Wisløff. Se i Kartet