Flyslipp sted, Grøllvann

Fra KrigsKart.no

Operasjonsnavn: "Bit 14". Antall slipp: 3. Antall Containere: 47. Antall pakker: 19. Antall Agenter: 2. Se i Kartet