Flyslipp sted, Gutusæter

Fra KrigsKart.no

Operasjonsnavn: "Grupper 35". Antall slipp: 2. Antall Containere: 22. Antall pakker: 22. Antall Agenter: 0. Se i Kartet