Flyslipp sted, Høimyr

Fra KrigsKart.no

Operasjonsnavn: "Tail 6". Antall slipp: 5. Antall Containere: 62. Antall pakker: 24. Antall Agenter: 1.Slipp av personell, Høimyr: Dato 28.12.44. Milorg distrikt 11. Operasjonsnavn "Farnbourough 1". Personer sluppet i fallskjerm var som regel Radiooperatører, Instruktører og Sabotører fra Norwegian Independent Company 1. På dette sted: Johan Møller Neerland. Se i Kartet