Flyslipp sted, Harehjellen

Fra KrigsKart.no

Operasjonsnavn: "Tail 2". Antall slipp: 3. Antall Containere: 51. Antall pakker: 8. Antall Agenter: 0. Se i Kartet