Flyslipp sted, Holmseggi

Fra KrigsKart.no

Operasjonsnavn: "Raven". Antall slipp: 1. Antall Containere: 6. Antall pakker: 6. Antall Agenter: 4. Se i Kartet