Flyslipp sted, Homvann

Fra KrigsKart.no

Operasjonsnavn: "Stirrup 10". Antall slipp: 6. Antall Containere: 74. Antall pakker: 18. Antall Agenter: 0. Se i Kartet