Flyslipp sted, Hovann

Fra KrigsKart.no

Operasjonsnavn: "Vet 3". Antall slipp: 3. Antall Containere: 63. Antall pakker: 24. Antall Agenter: 3. Se i Kartet