Flyslipp sted, Hungervann

Fra KrigsKart.no

Operasjonsnavn: "Tail 14". Antall slipp: 2. Antall Containere: 23. Antall pakker: 20. Antall Agenter: 4. Slipp av personell, Hungervann: Dato 02.03.45. Milorg distrikt 11. Operasjonsnavn "Clothall/Antipodes". Personer sluppet i fallskjerm var som regel Radiooperatører, Instruktører og Sabotører fra Norwegian Independent Company 1. På dette sted: Valter Normann Hansen, Alv Marius Johnsen, Jacob Melsom og Leif Aagaard. Se i Kartet