Flyslipp sted, Hynnekleiv

Fra KrigsKart.no

Operasjonsnavn: "Cocerel". Antall slipp: 1. Antall Containere: 4. Antall pakker: 0. Antall Agenter: 2. Slipp av personell, Hynnekleiv: Dato 28.04.42. Milorg distrikt 18. Operasjonsnavn "Cocerel". Personer sluppet i fallskjerm var som regel Radiooperatører, Instruktører og Sabotører fra Norwegian Independent Company 1. På dette sted: Tor Huge van Der Hagen og Erling jensen. Se i Kartet