Flyslipp sted, Kjemåfjellet

Fra KrigsKart.no

Operasjonsnavn: "Quaver 2". Antall slipp: 2. Antall Containere: 24. Antall pakker: 12. Antall Agenter: 4. Slipp av personell, Kjemåfjellet: Dato 16.10.44. Milorg distrikt 40. Operasjonsnavn "Quaver". Personer sluppet i fallskjerm var som regel Radiooperatører, Instruktører og Sabotører fra Norwegian Independent Company 1. På dette sted: Joe C. Adamson, Per C. Dahl, John Bruce Lindsay og Bill McKenzie Watson. Se i Kartet