Flyslipp sted, Krossfonn

Fra KrigsKart.no

Operasjonsnavn: "Mane 7". Antall slipp: 2. Antall Containere: 31. Antall pakker: 10. Antall Agenter: 0. Se i Kartet