Flyslipp sted, Langesjå

Fra KrigsKart.no

Operasjonsnavn: "Grouse 1". Antall slipp: 1. Antall Containere: 1. Antall pakker: 1. Antall Agenter: 1. Slipp av personell, Langesjå: Dato 28.03.42. Milorg distrikt 17. Operasjonsnavn "Grouse". Personer sluppet i fallskjerm var som regel Radiooperatører, Instruktører og Sabotører fra Norwegian Independent Company 1. På dette sted: Einar Skinnarland. Se i Kartet