Flyslipp sted, Langmyrene

Fra KrigsKart.no

Operasjonsnavn: "Grupper 6". Antall slipp: 1. Antall Containere: ukjent. Antall pakker: ukjent. Antall Agenter: 0. Se i Kartet