Flyslipp sted, Monsvannet

Fra KrigsKart.no

Operasjonsnavn: "Sandpiper 1". Antall slipp: 1. Antall Containere: 11. Antall pakker: 6. Antall Agenter: 4. Slipp av personell, Monsvannet: Dato 10.12.43. Milorg distrikt 18. Operasjonsnavn "Sandpiper". Personer sluppet i fallskjerm var som regel Radiooperatører, Instruktører og Sabotører fra Norwegian Independent Company 1. På dette sted: Jacob Eikanger, Arthur Fosse, Jens Ropstad og Leif Tofte. Se i Kartet