Flyslipp sted, Orrevatnet

Fra KrigsKart.no

Operasjonsnavn: "Bridle 18". Antall slipp: 3. Antall Containere: 34. Antall pakker: 25. Antall Agenter: 12. Slipp av personell, Orrevatn: Dato 24.03.45. Milorg distrikt 22. Operasjonsnavn "Waxwing". Personer sluppet i fallskjerm var som regel Radiooperatører, Instruktører og Sabotører fra Norwegian Independent Company 1. På dette sted: Alan E. Anonby, Ole Jacob Bangstad, Odmund Berg, Brede J. Bredesen, Sverre Gotvassli, Henrik Haftsad, Leif Kvarfordt, Kåre Larsen, Knut Sand, Aksel Sanderud, Simen Lund Simensen og Peter Sperre. Se i Kartet