Flyslipp sted, Promtjern

Fra KrigsKart.no

Operasjonsnavn: "Grupper 28". Antall slipp: 2. Antall Containere: 26. Antall pakker: 16. Antall Agenter: 1. Se i Kartet