Flyslipp sted, Skarplitjern

Fra KrigsKart.no

Operasjonsnavn: "Grupper 49". Antall slipp: 6. Antall Containere: 87. Antall pakker: 31. Antall Agenter: 0. Se i Kartet