Flyslipp sted, Skrykken

Fra KrigsKart.no

Operasjonsnavn: "Gunnerside". Antall slipp: 1. Antall Containere: 6. Antall pakker: 5. Antall Agenter: 6. Slipp av personell, Skrykken: Dato 16.02.43. Milorg distrikt 17. Operasjonsnavn "Gunnerside". Personer sluppet i fallskjerm var som regel Radiooperatører, Instruktører og Sabotører fra Norwegian Independent Company 1. På dette sted: Knut Haukelid, Kaspar Idland, Fredrik Kayser, Joacim Rønneberg, Hans Storhaug og Birger Strømsheim. Se i Kartet