Flyslipp sted, Slasetra

Fra KrigsKart.no

Operasjonsnavn: "Grupper 32". Antall slipp: 2. Antall Containere: 26. Antall pakker: 13. Antall Agenter: 3. Se i Kartet