Flyslipp sted, Smerta

Fra KrigsKart.no

Operasjonsnavn: "Thrush 3". Antall slipp: 9. Antall Containere: 90. Antall pakker: 27. Antall Agenter: 2. Slipp av personell, Smerta: Dato 22.02.45. Milorg distrikt 11. Operasjonsnavn "Turkey". Personer sluppet i fallskjerm var som regel Radiooperatører, Instruktører og Sabotører fra Norwegian Independent Company 1. På dette sted: Arthur Pevik og Viggo Axselsen. Se i Kartet