Flyslipp sted, Strømsnut

Fra KrigsKart.no

Operasjonsnavn: "Vet9 ". Antall slipp: 1. Antall Containere: 13. Antall pakker: 3. Antall Agenter: 0. Særmelding: "Merra lettet på vingene". Dato 3. mars 1945. Se i Kartet