Flyslipp sted, Tolvtjern

Fra KrigsKart.no

Operasjonsnavn: "Grupper 1". Antall slipp: 1. Antall Containere: 12. Antall pakker: 5. Antall Agenter: 0. Se i Kartet