Flyslipp sted, Torfinnsvannet

Fra KrigsKart.no

Operasjonsnavn: "Redwing". Antall slipp: 1. Antall Containere: 22. Antall pakker: ukjent. Antall Agenter: 2. Slipp av personell, Torfinnsvann: Dato 21.09.43. Milorg distrikt 20. Operasjonsnavn "Redwing". Personer sluppet i fallskjerm var som regel Radiooperatører, Instruktører og Sabotører fra Norwegian Independent Company 1. På dette sted: Louis Pettersen og Gunnar Wiig Andersen. Se i Kartet