Flyslipp sted, Ugleflott

Fra KrigsKart.no

Operasjonsnavn: "Stirrup 3". Antall slipp: 4. Antall Containere: 24. Antall pakker: 9. Antall Agenter: 9. Se i Kartet