Flyslipp sted, Våsettjern

Fra KrigsKart.no

Operasjonsnavn: "Grupper 36". Antall slipp: 1. Antall Containere: 17. Antall pakker: 1. Antall Agenter: 0. Se i Kartet