Flyslipp sted, Vestmarka

Fra KrigsKart.no

Operasjonsnavn: "Bittern". Antall slipp: 1. Antall Containere: 24. Antall pakker: 0. Antall Agenter: 4. Slipp av personell, Sylling: Dato 04.10.42. Milorg distrikt 13. Operasjonsnavn "Bittern". Personer sluppet i fallskjerm var som regel Radiooperatører, Instruktører og Sabotører fra Norwegian Independent Company 1. På dette sted: Johannes Andersen, Jan Allan, Tor Hellisesen og Ruben Langmo. Se i Kartet