Forlegning Vågedalen, Bergen

Fra KrigsKart.no

Forlegningen besto av 10 stk. kaserner og en messebygning. Forlegningen ble bygd for ubåtfagarbeidere og ingeniører, da det ganske snart viste seg at boligkapasiteten i Werft Gemeinschaftlager I på Jansonmarken ble for liten. Se i Kartet