Forsnes, Hitra

Fra KrigsKart.no
Forsnes.hitra.2.id750.png

En Bristol Beaufighter VIC startet fra Shetland sent på kvelden den 11 juli med kurs mot Stavanger. Derfra fulgte de kysten nordover mot Trondheim mens de speidet etter Tirpitz. På slutten av toktet ble de overrasket av to Tyske jagerfly. Beaufighteren ble skutt ned fra lav høyde, grytidlig på morgenen søndag den 12 juli. De skadde flygerne kom seg i land fra det synkende flyet ved egen hjelp og tok seg fram til folk i Ner-Dalen. Derfra ble de fraktet med båt til lege i Aure. Slik situasjonen var, fant de ut at det var best og gå i Tysk fangenskap. Etter en kort tid på sykehus i Trondheim, gikk ferden med tog til Oslo. Deretter med Ju.52 til Berlin før de endte opp ved Sagan Stalag Luft 3. Restene av Beaufighteren ligger på 30 meters dyp et par hundre meter fra land.

Forsnes.hitra.id750.png
Idl750.hitra.png

Se i Kartet