Forsyningsleir, Bjørnelvdal, Finnmark

Fra KrigsKart.no

Forsyningsleir bestående av 11 brakker og noen mindre skur. Se i Kartet