Forsyningsleir, Holmfoss, Finnmark

Fra KrigsKart.no

På Holmfoss ble det etablert en forsynings- og verkstedsenhet. Det var blant annet 5 stk garasjer gravd inn i terrenget, bakeri, Soldatenheim, staller, 5 fangeleire, luftvern og over 30 brakker. Se i Kartet