Forsyningsområde, Ørnevann, Finnmark

Fra KrigsKart.no

I området her og lengre nord var det over 70 brakker med mat og drikkevarer. Det var 2 fangeleire for sovjetiske fanger samt 1 leir for HiWi (Hilfswillige-krigsfanger som gikk i tysk tjeneste). Se i Kartet