Forsyningsområde, Alta

Fra KrigsKart.no

I hele området ved flyplassen-altagård var det stor aktivitet. Her var det anlagt feltbakeri, feltslakteri, feltlasarett, ammunisjonslager (ved Tangen bro), brakkeleir for flyvåpenet, kommandobunker, soldatheim, forlegning og kontorer. Se i Kartet