Forsyningsområde, Skoganvarre

Fra KrigsKart.no

Her var det etablert forsyningsområde for Underavsnitt Porsangerfjord med blant annet to store underjordiske tankanlegg på Otermoen. På Porsangmoen var det leir for arbeidsmannskaper og fangeleir. Ved Nattvann var det etablert en luftvaktpost. Brakkeleir, lager og stillinger i området. Se i Kartet