Friskhytta, Tranum

Fra KrigsKart.no

Hytta ble benyttet til trening av milorgfolk. Over 100 menn fikk opplæring i sabotasjeteknikk. Offisielt var de på vedhogst. Instruktørene var Lingefolk som var kommet fra England i 1942 for å likvidere politimester Jonas Lie. Se i Kartet