Fundamenter, Oddan, Løding

Fra KrigsKart.no

Arbeidet med fundamenter til 3 stk 21cm Howitz kanoner var påbegynt på Oddan før krigens slutt. Hele strandlinjen fra Oddan til Godøynes var sperret med piggtråd. Posisjon for fundamenter er usikker. Se i Kartet