Fusa, Dampskip

Fra KrigsKart.no

Dampskipet Fusa gikk ned den 8 januar 1945 under reise fra Bergen til Tysnes da skipet ble angrepet av femten britiske fly i Korsfjorden. Fusa ble angrepet til tross for at skipet hadde tydelig merking med nasjonalitetsmerker. Under angrepet oppstår det panikk da passasjerene forsøker å komme seg i sikkerhet, og under de tre angrepene Fusa blir utsatt for, omkommer åtte mennesker og mange andre blir såret. Tallet på omkomne er også oppgitt til å være elleve personer i noen kilder. Etter angrepet flyter fortsatt skipet, og besetningen forsøker deretter å komme til land med skipet, men ved Korsneset har forskipet sunket ned i vannet og mannskapet forlater det synkende skipet. De tyske styrkene i Norge bruker hendelsen i sin propaganda med en viss rettighet, men som mye annet i den tyske propaganda under krigen blir hendelsen overdrevet. Uansett må det sies at angrepet ikke var berettiget, men som så mange ganger under den andre verdenskrig, tok heller ikke de allierte det så seriøst med å følge alle regler. Idag ligger vraket av Fusa på 25 til 35 meters dyp rett sør for skjæret Korsneset med akterskipet som den grunneste delen. Se i Kartet