Gjenreisningsmuseet

Fra KrigsKart.no

Museet har nasjonalt ansvar for sitt område; samlingene dokumenterer følgene av den tyske okkupasjonsmaktens tvangsevakuering av befolkningen i Finnmark og Nord-Troms under andre verdenskrig i 1944 samt den etterfølgende gjenreisningen av landsdelen. Se i Kartet